BREU HISTORIAL DE L’EMPRESA ARTESANA FUSTERIA COGUL

L’empresa de la familia Cogul compta amb més d’un segle de tradició: es pot afirmar, doncs, que des de 1896 la fusta ha estat el seu mitjà de vida. No cal dir que ha anat experimentant diversos canvis generacionals: inicià l’activitat Antón Cogul Sereñana que ensenyà l’ofici al seu fill, Josep M. Cogul Bergadà. A continuació Fou Josep M. Cogul Roigés, recentment jubilat, qui recollí el testimoni, el qual és ara en mans de Josep M. Cogul Vidal, actual administrador de la societat Fusteria Cogul, S.L. constituïda com a tal el 21 de gener de 1998.

Si observem la petita història de l’empresa, anirem descobrint, al llarg dels anys, una successió de diversos valors i tècniques d’elaboració en el procés de treball. Potser el canvi més important que s’ha esdevingut és que, anys enrere, els costos laborals eren, comparativament parlant, molt inferiors als actuals per la qual cosa dedicar més o menys temps a una feina no tenia massa incidencia en el preu final del producte;

En el moment present s’ha d’admetre que l’ofici de fuster ha canviat moltíssim. Si per exemple, només un parell de dècades enrera una empresa de fusteria a l’estil tradicional intervenia d’una manera decisiva en la construcció d’un edifici, ara, la majoria de tasques que a les hores desenvolupava o bé estan en mans d’empreses especialitzades o bé s’empren altres materials ( alumini…).

Formulada aquesta conclusió, la direcció de l’empresa, ja en mans de Josep M. Cogul Vidal aposta per una renovació integral amb l’objectiu d’obrir noves vies de negoci:

Cal esmerçar-se en l’aprofitament de tots els recursos a l’abast per tal de poder ser de cada dia més competitius.

Però, a més a més, l’aparició continuada de nous materials i els avanços tecnològics en maquinària augmenta dia a dia les possibilitats d’oferir als clients productes nous: això no obstant, implica, també, una actualització permanent.

Arran de la constitució de la societat limitada el 1998, el procés de praspàs d’infrastructures, maquinària, cartera de clients, proveïdors… va evidenciar alló que ja feia temps que hom intuïa: la necessitat d’actualitzar i renovar alguns elements, tant en la secció de producció com de la de gestió, per tal de mantenir i millorar la competivitat de la companyia i continuar gaudint de la confiança del consumidor oferint un servei eficaç i professionalment immillorable.

Així doncs, actuament Fusteria Cogul està potenciant, com a primer objectiu, la qualitat. Construir peces no seriades on la creativitat i el disseny siguin protagonistes, és a dir, centrar-se en els productes fets a mida per tal de poder oferir exclusivitats als clients.

En el procés productiu s’hi ha incorporat el disseny virtual amb la finalitat de mostrar al consumidor una interpretació exacta de la feina que encomana i poder pressupostar correctament les peçes que desitja. Un cop aceptada l’oferta, és el moment de la selecció dels diferents materials que es volen treballar. A partir d’aquí comença la realització de la feina tenint sempre en compte els acabats a què es vol arribar. La col.locació de les peces finalitza aquest procés productiu. Només resta que el client quedi satisfet.